ЦБ снизил ключевую ставку на полтора процента

ЦБ снизил ключевую ставку на полтора процента

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/11850-tsb-snizil-klyuchevuyu-stavku-na-poltora-protsenta.html