Путин возложил на Кудрина часть вины за ситуацию в экономике

Путин возложил на Кудрина часть вины за ситуацию в экономике

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/11151-putin-vozlozhil-na-kudrina-chast-viny-za-situatsiyu-v-ekonomike.html