В Таджикистане закрыли все обменные пункты валюты

В Таджикистане закрыли все обменные пункты валюты

В Таджикистане закрыли все обменные пункты валюты

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/11197-v-tadzhikistane-zakryli-vse-obmennye-punkty-valyuty.html