ЦБ назвал условия для роста курса доллара до 70 руб.

ЦБ назвал условия для роста курса доллара до 70 руб.

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/11217-tsb-nazval-usloviya-dlya-rosta-kursa-dollara-do-70-rub.html