Газпромбанк первым отреагировал на снижение ключевой ставки ЦБ

Газпромбанк первым отреагировал на снижение ключевой ставки ЦБ

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/11865-gazprombank-pervym-otreagiroval-na-snizhenie-klyuchevoj-stavki-tsb.html