Крым получит дополнительный 21 млрд руб. после секвестра бюджета

Крым получит дополнительный 21 млрд руб. после секвестра бюджета

Крым получит дополнительный 21 млрд руб. после секвестра бюджета

Крым получит дополнительный 21 млрд руб. после секвестра бюджета

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/10628-krym-poluchit-dopolnitelnyj-21-mlrd-rub-posle-sekvestra-byudzheta.html