Медведев: Россия научилась жить в условиях санкций

Медведев: Россия научилась жить в условиях санкций

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/11564-medvedev-rossiya-nauchilas-zhit-v-usloviyakh-sanktsij.html