Международные резервы РФ увеличились на $3 млрд

Международные резервы РФ увеличились на $3 млрд

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/11853-mezhdunarodnye-rezervy-rf-uvelichilis-na-3-mlrd.html