Министр нефти Омана: ОПЕК выбрала ложную стратегию

Министр нефти Омана: ОПЕК выбрала ложную стратегию

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/11042-ministr-nefti-omana-opek-vybrala-lozhnuyu-strategiyu.html