Накопительная пенсионная система начнет действовать с 2016 года

Накопительная пенсионная система начнет действовать с 2016 года

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/11506-nakopitelnaya-pensionnaya-sistema-nachnet-dejstvovat-s-2016-goda.html