Немецкие СМИ: Греция планирует заключить соглашение с РФ на €5 млрд

Немецкие СМИ: Греция планирует заключить соглашение с РФ на €5 млрд

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/11246-nemetskie-smi-gretsiya-planiruet-zaklyuchit-soglashenie-s-rf-na-5-mlrd.html