Правительство отклонило закон о пересчете валютной ипотеки в рубли

Правительство отклонило закон о пересчете валютной ипотеки в рубли

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/10718-pravitelstvo-otklonilo-zakon-o-pereschete-valyutnoj-ipoteki-v-rubli.html