Президент ОАО «Лукойл» рассказал о завершении падения цен на нефть

Президент ОАО «Лукойл» рассказал о завершении падения цен на нефть

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/11380-prezident-oao-lukojl-rasskazal-o-zavershenii-padeniya-tsen-na-neft.html