Путин: Россия сможет профинансировать продолжение «Турецкого потока» в Грецию

Путин: Россия сможет профинансировать продолжение

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/12201-putin-rossiya-smozhet-profinansirovat-prodolzhenie-turetskogo-potoka-v-gretsiyu.html