Розничные сети заявили о начале снижения цен на продукты

Розничные сети заявили о начале снижения цен на продукты

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/11015-roznichnye-seti-zayavili-o-nachale-snizheniya-tsen-na-produkty.html