Сергей Аксёнов: Предприятия Крыма загружены на 30%

Сергей Аксёнов: Предприятия Крыма загружены на 30%

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/10564-sergej-aksjonov-predpriyatiya-kryma-zagruzheny-na-30.html