Турция и РФ начали создание зоны свободной торговли

Турция и РФ начали создание зоны свободной торговли

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/11459-turtsiya-i-rf-nachali-sozdanie-zony-svobodnoj-torgovli.html