У обманутых вкладчиков МММ выманили еще 100 млн руб.

У обманутых вкладчиков МММ выманили еще 100 млн руб.

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/12194-u-obmanutykh-vkladchikov-mmm-vymanili-eshche-100-mln-rub.html