В России появится трехрублевая серебряная монета

В России появится трехрублевая серебряная монета

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/12170-v-rossii-poyavitsya-trekhrublevaya-serebryanaya-moneta.html