Великобритания переживает вдвое больший отток капитала, чем Россия

Великобритания переживает вдвое больший отток капитала, чем Россия

Источник: https://zelv.ru/ekonomika/12133-velikobritaniya-perezhivaet-vdvoe-bolshij-ottok-kapitala-chem-rossiya.html